Vi bokar nykundsmöten

Fler kvalitativa nykundsmöten – ökad försäljning.

Skapa ökad försäljning med oss

Att ringa upp en potentiell kund och boka ett möte är ofta den första kontakten med en ny kund. Grunden för en möjlig lyckad försäljningsprocess och långvarig relation. Kalla samtal är dock inte något alla behärskar eller trivs med.
Att kontinuerligt boka kvalitativa nykundsmöten, görs inte halvhjärtat vid sidan om annan försäljning och övriga arbetsuppgifter. Det kräver tid, tålamod och talang.

Vi fungerar som ett verktyg för att effektivisera er nykundsbearbetning och se till att ni har fullt i almanackan varje månad.
Fler kvalitativa nykundsmöten ger ökad försäljning och möjligheter till fler långvariga kundrelationer.

Fler kvalitativa nykundsmöten ger ökad försäljning.

Mötesbokning

Att vara en duktig mötesbokare handlar om engagemang, förtroende och personlighet.

Genom att anlita oss för er mötesbokning skapar ni möjligheter att fokusera på er kärnverksamhet. Ni gör det ni det ni är bäst på och vi gör det vi är bäst på.

Processen ser ut enligt följande:

  • Bearbetning av målgruppslista, prospektering.
  • Genomgång av eventuella kampanjer, budskap och fokusområde.
  • Dagliga uppdateringar kring vilka möten som är bokade, samt detaljerade anteckningar kring de samtal som är gjorda.
  • Uppföljningsmöte, utvärdering och feedback.

Låt oss hjälpa dig och ditt företag!

Vi kan väl börja med ett möte.

Hur vi jobbar

Vi tar betalt för bokat och genomfört möte. För dig som kund säkerställer det att du inte betalar för något som inte blir utfört. För oss som företag innebär det att vi gör vårt allra yttersta vid varje projekt för att få utdelning för vårt arbete.
Dina genomförda möte, vår prioritet. Vi vet att ett långsiktigt samarbete bara skapas genom att båda parter är nöjda och ser samarbetet fruktsamt.

Vi har en gedigen erfarenhet av mötesbokning som ger konkreta resultat, inom olika branscher, företag och organisationer.

Nöjd kund!

{

Occur hjälpte Inyetts försäljningsavdelning med bokning av nykundsmöten.
Inyetts försäljningsavdelning jobbar för värdegrunden ”A*K=R”, Dvs. en hög Aktivitet gånger god Kvalitet är lika med ett gott Resultat. Det upplever vi på Inyett att Occur verkligen speglade.
Företag som vill öka sin aktivitet på marknaden kan känna sig trygga med att anlita Occur.

-Oskar Fyrgård

Inyett

Kontakta oss för mer information!

Ring oss

042-424 20 30

Maila oss

hej@occur.nu

Postadress

Vikingsgtan 9
254 38 Helsingborg

Occur

Bankgiro: 5379-0895